עגלת קניות

תקנון שימוש באתר

כללי:
אתר גימו (להלן "האתר") הינו אתר הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת גימו בע"מ (להלן
"החברה" או "גימו") ומופעל על ידה. האתר המשמש כאתר "סחר אלקטרוני" ובכך מאפשר רכישת
שירותים ומוצרים וכן העלאת קבצים לצורך הדפסתם, על ידי הגולשים באתר או באפליקציה (להלן
"הלקוחות")
השימוש באתר מיועד ללקוחות פרטיים ועסקיים ואולם אין לעשות בו שימוש בלתי ראוי, אין להעלות
קבצים ותמונות הכוללים כתבים או תמונות המוגנות בזכויות יוצרים ללא אישור בכתב מבעל אותה
זכות, ואין להעלות חומר העלול לפגוע באחר לרבות (ולא רק) פורנוגרפיה, פדופיליה, טרור, הסתה,
הוצאת שם רע, הפליה וכל קובץ הכולל תכנים העלולים לפגוע באחרים.
התקנון מתייחס לבני שני המינים וכל רישום שנעשה בלשון זכר בלבד או בלשון נקבה נעשה מטעמי
נוחות ואין בו כדי ליצור הפליה בין מי מהמינים.

באתר יש גישה לאזור אישי בו ניתנת ללקוחות העסקיים וללקוחות הפרטיים של החברה לעקוב אחר
מצב ההזמנות והיסטורית רכישות.
מוסכם על המשתמשים באתר, כי הרישום והשימוש במידע אותו מסרו המשתמשים לחברה או מידע
שהצטבר על המשתמשים בזמן שימוש, נשמר באתר על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות הפרטיות
של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. המשתמשים רשאים להגיש בקשה למחיקת כל
המידע שנצטבר אודותם והחברה תמחוק מידע זה על פי דרישתם בתוך 10 ימי עבודה.
חל איסור מוחלט לפגוע בזכותו או בפרטיותו של משתמש אחר באתר ואין לאסוף חומר ומידע אישי
על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב.
חל איסור להשתמש באתר או בתוכן האתר לפרסום דברי הסתה, תרמית, לשון הרע, גזענות או כל
שימוש אחר הפוגע בכבוד האדם או בזכויות אחרות..
שימוש לא הולם כאמור לעיל יאפשר לחברה למנוע ממך גישה לאתר ועלולה לחשוף את המשתמשים
לאחריות פלילית או אזרחית או אחרת הכל על פי דין.
כל שימוש באתר לרבות גלישה או רכישת מוצרים או שירותים מצוי תחת הוראות השימוש ותקנון זה.
התקנון והוראות השימוש עשויות להשתנות מפעם לפעם וזאת על פי שיקול דעתה העצמאי של גימו.
גימו רשאית להוסיף, למחוק או לשנות על הוראות תקנון זה ללא צורך במתן הודעה מוקדמת
למשתמשים באתר. שימוש באתר מהווה אישור והסכמה של המשתמשים לאמור בתקנון זה
ובמדיניות הפרטיות.
באחריות הלקוח לקרוא את התקנון, מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בטרם ביצוע הזמנה או גלישה
באתר. גלישה, רכישת מוצרים ושירותים או שימוש באתר הינו הסכמה לאמור בתקנון זה ובתנאי
השימוש והפרטיות. אם אינכם מסכימים לתנאים האמורים בתקנון זה במועד השימוש אנא המנעו
בשימוש באתר ולחילופין אנא פנו אלינו על מנת שנוכל לספק לכם את השירותים או המוצרים שלא
דרך האתר.
התקנון המופיע באתר במועד הגלישה בו הוא הקובע, בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין תוכן
האתר, גוברות הוראות התקנון על האמור באתר, לפיכך הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון.
מידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות באתר מופיע כאן.
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בתוכן האתר ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה. אין
להעתיק את כל האתר או חלקים ממנו, להשתמש בגרפיקה, או בעיצוב או בתמונות מהאתר. אין
להפיץ, לתרגם את האתר, לשנות, להוריד את תוכן האתר כולו או חלק ממנו, לאחסן ללא אישור
בכתב מהחברה. אין להפעיל תוכנות מעקב, להציג חלק מהאתר באתרים אחרים או באמצעים אחרים
ישירות או באמצעות תוכנה או מכשירים אחרים.
אין להשתמש באתר לכל צורך אחר מלבד המטרה המוסכמת בתקנון זה – שימוש באתר לצרכים
פרטיים או לרכישת מוצרים ושירותים.
החברה מציעה ללקוחותיה לרכוש באתר שירותים או מוצרים אחרים, חלקם בהזמנה אישית, וחלקם
מוצרים פסידים. המוצרים והשירותים המופיעים באתר הם על פי שיקול דעתה הבלעדית של
החברה, והחברה בלבד רשאית לקבוע אלו מוצרים ושירותים יסופקו באתר, להחליט על מוצרים
ושירותים שיהיו באתר, לקבוע את מחיר המוצרים והשירותים, לתת או לא לתת הנחות כמות או
הנחה אחרת ולקבוע את דמי המשלוח ואת התנאים לפטור מדמי משלוח.
החברה רשאית באופן בלעדי להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים והשירותים המוצעים באתר,
להגביל את כמותם, לקבוע סייגים לשימוש באתר ולהזמנות באתר. החברה אינה מתחייבת כי מחירי
המוצרים באתר, כמותם או זמינותם יהיו זהים למחירים ולתנאים בסניפי החברה והם יכולים להיות
גבוהים או נמוכים יותר הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אינה מתחייבת כי
המבצעים באתר יהיו זהים למבצעים בחנויות. החברה יכולה להוסיף למוצרים דמי משלוח והחיוב
בדמי המשלוח יופיע באופן בולט בזמן ההזמנה.
החברה עושה כל מאמץ על מנת שהמוצרים והשירותים באתר יהיו מעודכנים באופן שוטף. אם
מחמת שגיאה בתום לב קיבלו הלקוחות מוצר שאיננו תואם את האמור במועד הרכישה זכאים
הרוכשים לבטל את הרכישה ולקבל את מלוא כספם בחזרה, באותו אופן בו שולם או לחילופין
להחליף את המוצר שנשלח במוצר אחר ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.
החברה אינה מתחייבת לספק מוצרים שהמלאי בהם אזל ואינה מתחייבת לשמור על המחיר המוצע
באתר גם ברכישות נוספות וגם במקרה שבוצעו יותר מרכישה אחת באותו יום. המחיר הסופי יופיע
בסוף ההזמנה והוא תקף להזמנה זו בלבד. אם, מסיבות שאינן צפויות, התברר לאחר המכירה כי
המוצר שהוזמן איננו קיים עוד במלאי, תאפשר החברה לרוכשים לקבל מוצר חלופי או לבטל את
ההזמנה ולקבל חזרה את כספם באותו אופן בו שולמו. החברה מתחייבת להודיע בהקדם ללקוחות
על החוסר במלאי ולכל המאוחר תוך 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה.
האתר אינו מיועד למכירה סיטונאית ויש לפנות לחברה באמצעות הטלפון או בדף הקשר לקבלת
הצעת מחיר לרכישה בסיטונאות עם זאת אין החברה מתחייבת למכור בסיטונאות והיא רשאית, מכל
סיבה שהיא, להגביל את כמויות הרכישה באתר.
באחריות הגולשים באתר לוודא את מחיר המוצר הסופי לפני הרכישה, החברה ממליצה לגולשים
לבצע השוואת מחירים לפני הזמנת המוצרים באתר.
החברה מספקת באתר מותרים חדשים באריזה מקורית בלבד, מטבע הדברים תמונות אינן משקפות
את המוצר בדיוק כפי שהוא במציאות, ולפיכך יתכן ויהיה פער בין התמונה לבין המוצר שנשלח. ליד
כל תמונה יופיעו נתונים נוספים לרבות מפרט ומחיר, במקרה של אי התאמה, האמור במפרט גובר
על המופיע בתמונות. מפאת חוסר מקום ומאחר ולא ניתן לפרסם את כל נתוני המוצרים, ניתן ומומלץ
לפנות לאתר היצרן על מנת לקבל את מלוא המידע על המוצר הנרכש.
המוצרים באתר נהנים מהאחריות והשירות המקובלים בשוק ובסניפי החברה. למען הסר ספק,
אחריות על המוצר מוטלת על היבואן, או הספק, או היצרן, כאמור בכתב האחריות המצורף למוצר או
כמקובל הכל בהתאם להוראות החוק. על הלקוחות לפנות לנותן השירות במקרה של תקלה במוצר
ולא יראו בחברה אחראית לתיקון המוצר.

הוראות שימוש באתר:
ניתן לרכוש מוצרים ושירותים בשלוש האפשרויות הבאות:

 • לקוחות עסקיים הרשומים בספרי החברה יכולים לעשות שימוש בפרטים הרשומים על מנת
  לבצע הזמנה באותם תנאים שקיבלו במסגרת רישומם כלקוחות עסקיים, לרבות תנאי
  התשלום. לקוחות עסקיים אינם מחוייבים בתשלום מיידי, לאחר ההזמנה הם יקבלו חשבונית
  או תעודת משלוח וחשבונית מרכזת בסוף החודש. תנאי התשלום שלהם יהיו זהים לתנאי
  התשלום שסוכמו איתם.
 • רישום מלא כלקוחות האתר בעת רכישת המוצר על ידי מסירת פרטים כנדרש וקביעת שם
  משתמש במועד ההזמנה. לאחר רישום כזה יוכלו המשתמשים לראות את היסטורית
  הקניות, להיכנס במהירות לאתר לביצוע הזמנות חוזרות ולקבל הטבות המיועדות ללקוחות
  רשומים בלבד. לקוחות האתר משלמים מיד בסיום ההזמנה ולאחר קבלת אישור חברת
  האשראי ישלחו המוצרים או יבוצעו השירותים בהקדם האפשרי, לקוחות המעוניינים להיות
  לקוחות עסקיים המשלמים אחת לחודש, נא ללחוץ כאן להשארת פרטים ויחזרו אליכם לצורך
  רישום. יודגש, לא ניתן להירשם באתר כלקוחות עסקיים אלא כלקוחות האתר בלבד.
 • ניתן להזמין מוצרים ושירותים מהאתר ללא רישום, הנתונים לא ישמרו באתר וימחקו מיד
  לאחר משלוח ההזמנה. ההזמנה שבוצעה תסופק בהקדם האפשרי לאחר קבלת אישור
  חברת האשראי. יש להקפיד למלא פרטים מדוייקים לרבות דוא"ל וטלפון.

המשתמש באתר לצורך רכישה מתחייב כי הוא בן 18 ומעלה בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף
הפועל בשמו או בשם חברה על פי דין. המזמינים באתר מחזיקים בכרטיס אשראי בתוקף ויש להם
אמצעי תקשורת לרבות טלפון סלולרי וכתובת מייל.
החברה לא תהא אחראית לעיכובי שאינם בשליטתה או עיכובים הנובעים מנתונים שגויים שסיפקו
הרוכשים או חוסר יכולת לתאם עם הרוכש. הלקוחות מודעים כי החברה או שליחי החברה יכולה
להשתמש גם בשיחות ממקור חסוי ועל כן יש לאפשר קבלת שיחות חסויות לצורך תיאום האספקה.
במקרה כזה אי אספקה במועד לא תחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.
לחברה שמורה הזכות למחוק משתמשים המפרים תקנון זה או פועלים בכוונה לפגוע באתר או
במשתמשים אחרים או משתמשים בכרטיס אשראי שלא בהתאם להסכמת חברת האשראי, או
פועלים בדרך בלתי הולמת או מבצעים שימוש בלתי סביר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה וללא שהחברה תידרש להסביר את הסיבה למחיקת המשתמש ולמניעת כניסתו לאתר.
החברה תעשה כל מאמץ לשלוח את המוצרים או העבודות שיבוצעו באתר בהקדם האפשרי, עם זאת
יתכנו עיכובים שאינם תלויים בחברה אלא בגורמים חיצוניים כמו חברות שילוח או ספקים או במקרה
של פורס מג'ור. עיכוב משלוח בנסיבות אלה לא יהווה סיבה לביטול העסקה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר כל הזמנה מכל סיבה שהיא אף אם התמורה בגינה
שולמה. במקרה כזה החברה מתחייבת להשיב ללקוחות את כספם בהקדם האפשרי.
עסקה שלא אושרה על ידי חברת האשראי, לא תסופק. הודעה על אי אישור ההזמנה תימסר במועד
ההזמנה.
פרטי המשלוח ללקוח, דרישות העבודה או אספקת המוצרים/שירותים לצד ג' על פי דרישת הלקוח
הינם באחריות הלקוחות והחברה לא תהיה אחראית לעיכובים או תקלות הנובעות מפרטים שגויים
שהוזנו בזמן ביצוע ההזמנה.
אין לספק פרטים כוזבים או להשתמש בפרטים שאינם שייכים למזמין, רישום נתונים כוזבים, שימוש
בנתונים אישיים של אחר או שימוש בפרטי אשראי שאינם שייכים למזמינים, מהווים עבירה וצפויים
לעונש על פי חוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש תביעת נזיקין במקרה כזה גם אם לא
הוגשה כנגד המזמין תלונה פלילית או אזרחית.
החברה תשמור את כל פרטי ההזמנה ותשלח אישור בדוא"ל או באמצעי אחר ללקוחות המאשר את
פרטי העסקה. יודגש כי האמור בספרי החברה ישמשו ראיה לכאורה לאמור בהזמנה, במקרה של אי
התאמה בין האמור במסמכי החברה לבין הודעה שנשלחה ללקוחות, האמור במסמכי החברה גובר
על ההודעה שנשלחה.
כל שינוי שיבוצע לאחר סיום ההזמנה לרבות ביטול ההזמנה, החלפת מוצרים, שינוי כתובת או שינוי
פרטי החשבונית או אמצעי התשלום עלול להיות מחוייב בעלויות לרבות עלויות שיושתו על החברה
על ידי חברות האשראי.
ביטול עסקה: מאחר והחברה מספקת גם מוצרים בהתאמה אישית ומוצרים פסידים. מוצרים אלו
אינם ניתנים להחזרה, זיכוי או החלפה מכל סיבה שהיא שכן לחברה אין יכולת לעשות בהם שימוש
חוזר והם הוכנו עבור הלקוחות לפי דרישה ספציפית.
למעט מוצרים פסידים כל המזמינים באתר רשאים לבטל את הזמנתם בהתאם להוראות החוק. ביטול
ההזמנה יעשה בהודעה בכתב באמצעות "צור קשר – כאן" בהודעת הביטול יש לרשום את פרטי
הרוכש ואמצעי הקשר טלפון ודוא"ל וזאת תוך 14 ימים מיום בו התקבל המוצר במשרדי החברה או
באחד מסניפיה.
ביטול עסקה עקב פגם מהותי או אי התאמה בין המוצר לאמור באתר, או בין המוצר לבקשת הלקוח,
יוחזר הכסף במלואו ללקוח בתוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר במשרדי החברה או באחד מסניפי
החברה, באותו אמצעי בו שולם, הלקוח ישתף פעולה עם החברה, ישלח את המוצר או ימסור אותו
באחד מסניפי החברה וימסור לה את הפרטים שידרשו, אם ידרשו, על ידי חברת האשראי על מנת
לבצע את ההחזרה. לא ימסור המבטל את הנתונים הנדרשים, לא תהיה לחברה אחריות על עיכוב
בהחזרת התשלום.
ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לאמור באתר, יוחזר הכסף בניכוי הוצאות
החברה לרבות עלויות משלוח ללקוח והחזרת המוצר באמצעות שליח באותם סכומים בו חוייב הלקוח
אם חוייב או בעלות המשלוח הגבוה מבינהם. הזיכוי יעשה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר
במשרדי החברה או באחד מסניפי החברה, ובאותו אמצעי בו שולם, הלקוח ישתף פעולה עם
החברה, ישלח את המוצר או ימסור אותו באחד מסניפי החברה וימסור לה את הפרטים שידרשו, אם
ידרשו, על ידי חברת האשראי על מנת לבצע את ההחזרה. לא ימסור המבטל את הנתונים הנדרשים,
לא תהיה לחברה אחריות על עיכוב בהחזרת התשלום.
על אף האמור בתקנון זה, רשאית החברה לבטל הזמנה ולהחזיר ללקוחות את כספם והלקוחות לא
יהיו זכאים לכל פיצוי אחר, גם אם התקבל התשלום בגין ההזמנה ואפילו אם נשלח למשתמשים
הודעה על משלוח המוצרים, במקרים הבאים:

 • תקלה באתר או במערכת המחשב או כתוצאה מכח עליון אשר ימנעו או ישבשו את הפעולה
  התקינה של האתר.
 • טעות בתום לב באמור באתר או בחישוב מחיר המוצרים / שירותים המופיעה בהזמנה.
 • במקרה והתברר כי הנתונים שסיפק המזמין אינם נכונים לרבות טעויות בכתובת או באמצעי
  התקשורת.
 • השבתת המשק או תקלה אחרת שאינה בידיעת או בשליטת החברה.
 • אי אספקת המוצר על ידי ספקי החברה מבלי שלחבה היה מידע מוקדם על מחסור במוצר.
 • טעות או שינויי מחיר של ספקי החברה שלא היו ידועים לחברה בעת ביצוע ההזמנה.
 • הזמנה שלא ניתן לספק אותה במועד המוסכם או במקום המוסכם מכל סיבה שהיא לרבות
  חוסר יכולת להגיע ללקוח באמצעות שליחים.
 • במקרה של איסוף עצמי אם התברר כי הלקוח לא יכול לספק פרטי זיהוי מלאים התואמים להזמנה. יודגש כי הצגת כרטיס אשראי בזמן איסוף המוצר מחייבת הצגה של אמצעי זיהוי בנוסף לכרטיס עצמו.

מוצרים שהתמורה בגינם שולמה במלואה תסופק ללקוח על פי האמור בהזמנה ובהתאם לתנאים
הרשומים, ולפרטים אותם סיפק המשתמש.
ימי עסקים המחושבים בתקנון זה, אינם כוללים את ימי שישי ושבת ואת חגי ישראל. יום העבודה הוא
ימי חול בלבד עד לשעה 00.14 ,כל הזמנה לאחר מועד זה תחשב להזמנה ביום העסקים הבא.
האספקה תבוצע על פי דרישת הלקוחות, למעונו או למקום בו פועלת החברה בשמה הוזמנו
המוצרים, לכתובת אחרת על פי דרישתו ובתנאי ששילם את עלות המשלוח, כתובת אחרת יכולה
להיות גם מסירה בבתי משפט (בתוספת תשלום), משרד אחר או כתובת שונה ממקום מגוריו של
המזמין. הלקוח יוכל לאסוף את הזמנתו באחד מסניפי החברה ללא עלות משלוח.
המזמינים באתר מאשרים כי הם מודעים שהזמנה באמצעות שליח מוגבלת במשקל, בנפח, במספר
קומות ללא מעלית. נכון למועד תקנון זה המשקל לא יעלה על 5 ק"ג ולא יותר משתי חבילות של עד 5
ק"ג לנקודה, ולאספקה עד קומה שלישית אם אין במקום האספקה מעלית.
שונות, התחייבויות המשתמש והסרת אחריות:
האתר, המוניטין, שם האתר וכתובתו, המידע, עיצוב האתר, תמונות, אנימציה, שרטוטים, כתבות,
מבצעים, המלצות, הוראות, תוכן חזותי, תוכן מילולי, צלילים, טקסט, מבנה, לרבות תקנון זה מוגנים
בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש בכל דרך. כל זכויות הקניין הרוחני שייכים לחברה או לצד
שלישי שהרשה לחברה שימוש בהם ואין לבצע כל פעולה שתפגע בזכויות הקנין הרוחני ללא אישור
מוקדם, בכתב, מהחברה.
למרות מאמצי החברה להבטיח שכל המידע המופיע באתר יהיה עדכני ומדוייק, אין החברה אחראית
לטעויות או אי דיוקים שנעשו בתום לב או שהתקבלו מצד שלישי לרבות מהיצרן או מהספק. השימוש
בנתונים המופיעים באתר הם על אחריות המשתמשים והמשתמשים לא יוכלו לטעון להטעיה או
פגיעה והם נדרשים לבצע את כל הבדיקות טרם הרכישה. קישורים המפנים לאתרים אחרים אינם
בשליטת החברה והיא אינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. לכל שאלה מומלץ, טרם הרכישה
לפנות לחברה באמצעות כפתור "צור קשר – כאן"
המשתמשים מסכימים כי החברה או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לנזק ישר או עקיף, אובדן
מידע, הפסד עבודה, איחור באספקה, נזק תוצאתי, הפסד רווחיות, פגיעה במוניטין וכל סיבה אחרת
הנובעים כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר האינטרנט של החברה או ברכישה בסניפיה.
בעצם השימוש באתר המשתמשים מסכימים כי החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק כספי ולא
יהיו חייבים בפיצויי ממוני מכל סוג שהוא הנובע משימוש באתר החברה. המשתמשים באתר
מסכימים כי שימוש במידע המופיע באתר, הסתמכות על מידע מהאתר לרבות מיילים, בעיות זמינות
באתר, אובדן חומרים שהועלו לאתר, שיבושים ברשת האינטרנט או במערכות התקשורת מייל או
טלפוניה הינה באחריות המשתמשים בלבד ולא תהיה לחברה או מי מטעמה אחריות גם אם פורסמו
באתר חומרים שגויים, מטעים או לא מדוייקים. המשתמשים באתר מתחייבים לפעול על פי הוראות
הדין, לרבות כל חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר או בתכניו או בחומרים שהתקבלו
מהאתר כתוצאה מפעילות המשתמשים באתר, לרבות התקנון במלואו ותנאי שימוש אלו.
המשתמשים באתר מתחייבים לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד ממוני, אובדן
רווח, פגיעה במוניטין, וכל הוצאה כספית או אחרת העלולה להיגרם לחברה כתוצאה משימוש שלא
על פי התקנון, תנאי השימוש ו/או החוק באתר ובתנאיו. הוצאות כספיות כאמור יוכלו לכלול כל הוצאה
שהושתה על החברה לרבות הוצאות פסק דין, עלות עורכי דין, תביעות מצד שלישי וכל נזק אחר
ממוני או לא ממוני.
על כל שימוש באתר או בתכניו או בתוצריו וכל תביעה הנובעת מכך יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
סמכות השיפוט ינתן לבית המשפט בחיפה והדין החל על כל תביעה יהיה על פי הדין הישראלי.
המשתמשים מסכימים כי בכל מקרה כללי הדין בישראל יגברו על כללי משפט של דין זר.
בכל בקשה, עניין, שאלה, תלונה או הפניה אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס

לקוחות עסקיים? הגיע הזמן להשתדרג

חסכו זמן וכסף והזמינו בקלות ובמהירות ציוד משרדי

ברוכים הבאים לאתר החדש של גימו ציוד משרדי! משלוח חינם בקנייה מעל 299 ש"ח באתר