עגלת קניות

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותם של הגולשים, הרוכשים והמשתמשים באתר ובשירותים אותם מציעה
החברה.
תנאי הפרטיות הרשומים כאן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומתקנון האתר. החברה רוצה
להבהיר את המידע הנאסף באתר, את הדרך בה החברה משתמשת במידע הנאסף באתר, ואת
השימוש באתר ואת זכותם של המשתמשים לבקש את מחיקת המידע שנאסף באתר.
החברה שומרת לעצמה לשנות, לעדכן או להחליף את המידע כולו או חלקו ואת תנאי מדיניות הפרטיות
מכל סיבה שהיא לרבות ולא רק עקב הצורך לעמוד בדרישות הרגולציה, שינויים טכנולוגיים ועדכונים
משפטיים. המסמך המעודכן יופיע באתר לאחר שיבוצעו השינויים כאמור, ושימוש באתר מהווה את
הסכמת המשתמשים לאמור בו. החברה ממליצה לעיין בתנאי הפרטיות. אין לעשות שימוש באתר
במקרה והאמור בתנאי הפרטיות אינו מקובל על המשתמש. ניתן לפנות בשאלות ב"צור קשר – כאן".
רכישת שירותי ומוצרים באתר מחייבת הרשמה במסגרתה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי
הכולל בין השאר (ולא רק) שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל ופרטי אמצעי תשלום.
הסעיפים אותם חובה על המשתמשים למלא יסומנו בבירור, ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה לבצע
הזמנות באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות המידע שנמסר על ידי המשתמשים
על מנת להבטיח שהרישום נכון ואינו חורג מהאמור בתקנון ובתנאי השימוש. המשתמשים אינם חייבים
למלא את המידע המבוקש באתר ואולם נתונים שהם נתוני חובה יסומנו בבירור וללא מילוי נתונים אלה
החברה לא תוכל לאפשר למשתמשים להשלים את הקניה.
יכול והחברה תשתמש במאגר הנתונים לצרכי שווק, משלוח מבצעים או הצעות מיוחדות, ביצוע סקר
לקוחות, זיהוי מגמות רכישה, עידוד לקוחות נאמנים או ניהול מועדון לקוחות. הנתונים ישמרו במאגר
החברה ולא יועברו לצדדי ג' למעט אלא לצורך פרסום ושווק אתר זה בלבד. לחברה שמורה הזכות
לאסוף את המידע שנמסר וכן מידע שנאסף על ידי האתר לרבות זמני שהיה, העדפות הצרכנים, דפים
מועדפים, מידע סטטיסטי, הרגלי קניה ועוד ולהשתמש במידע זה לצורך שיפורים, ייעול התהליך,
תוספות או הדגשות הכל לצורך שיפור ודיוק אתר האינטרנט ולטובת הגולשים באתר. המידע שייאסף
באתר אינו כולל מידע אישי אלא מידע כללי שאינו מזהה לקוחו מסויים אלה נוגע לסטטיסטיקות בדבר
התנהגות הצרכנים באתר. השימוש במידע שיאסף יהיה רק על ידי החברה בין ישירות ובין בהעברת
מידע חיוני לחברות פרסום או קדום מכירות ואולם מידע זה ישמש אך ורק כאמור בהודעת הפרטיות
ולא יועבר לצדדי ג'.
מובהר כי למשתמשים שמורה הזכות לבקש מחיקת הנתונים ממאגר החברה והחברה תפעל במהירות
האפשרית למחיקה כאמור. אנא פנו ב"צור קשר – כאן"  לצורך הפנית הבקשה למחיקת הנתונים. לאחר
מחיקת הנתונים על ידי החברה, המידע לא יהיה קיים עוד ולא ניתן יהיה לשחזר את המידע שהוסר.
על המשתמשים קיימת חובה למסור נתונים נכונים ומדויקים, משתמשים אינם יכולים ואינם מורשים
למסור מידע בשם מישהו אחר למעט במקרה בו הם מורשים להזמין ולפעול בשם חברה והם מחזיקים
אישור כזה בתוקף או במקרה של מתן ייפויי כוח תקף עבור מישהו אחר. כל שימוש שתעשה החברה
במידע בין אם מולאו כל הפרטים ובין אם מולאו פרטים לצורך משלוח חד פעמי, יהיה כאמור למעלה.
בנוסף, המידע ישמש לצורך שמירת קשר, הצעות שיווקיות, מבצעים, פרסומות ועדכונים על האתר
המוצרים והשירותים שהוא מציע. המשתמש באתר כאמור רשאי לבקש, בכל עת ומכל סיבה כי החברה
תפסיק לעשות שימוש בפרטיו והחברה תסיר את כל המידע בהקדם האפשרי. להסרת המידע אפשר
לפנות ב"צור קשר – כאן".
האתר משתמש בעוגיות (להלן ”עוגיות“) ובמערכות ניתוח נתונים לצורך תפעולו השוטף והתקין.
העוגיות נועדות לאיסוף נתונים סטטיסטיים ואחרים, לרבות ולא רק, מהיכן הגיע הגולש הספציפי, איזה
דפים הגולשים מעדיפים לראות, מה זמן השהיה בתהליך, שמירה על דפים בהם מבקרים המשתמשים
וכן לאימות נתונים ולצורך התאמת הגלישה לאתר למשתמש ספציפי. ובכלל זה כדי לאסוף נתונים
סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, ועל מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות
של המשתמשים, להציע לגולשים את המוצרים והמבצעים המתאימים להם ביותר, להציג בפני הגולשים
פרסומות מתאימות ככל הניתן, לשפר את מהירות ויעילות הגלישה באתר ולצורך אבטחת מידע.
המשתמשים יכולים למנוע שימוש בעוגיות על ידי שינוי הגדרות הדפדפן של המשתמש ובאחריות
המשתמש בלבד. יובהר כי אי שימוש בעוגיות עלול לפגוע בחווית הגלישה ואף לפגוע בחלק מהשירותים
המוצעים באתר. השימוש באתר הינו הסכמה לשימוש בעוגיות ולאיסוף וניתוח הנתונים.
החברה תפעל בכל דרך לשמור שהנתונים ופרטים אישיים לא יועברו לצדדי גימל למעט שימוש על ידי
החברה או על ידי המפרסמים שלה או לצורך קידום מכירות. הנתונים ישמרו בשרת מאובטח שאיננו
נמצא בבעלות החברה. החברה לא תמסור נתונים אלא במקרה של צו שיפוטי שיורה לחברה להעביר
את הנתונים שברשותה או במקרה של הליך משפטי. במקרה והחברה תמכור את פעילותה החברה
תהיה רשאית להעביר גם את הנתונים שנאספו ולא יהיה בצעד זה משום הפרת הסכם הפרטיות כאמור
ובתנאי שהגוף הנעבר ייקח על עצמו את כל התחייבות החברה כאמור בתקנון הכללי ובתקנון הפרטיות.
לחברה שמורה הזכות להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את
המשתמש.
החברה תעשה ככל הניתן להגן על הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה או נאספו
באתר. החברה תשתמש בשרתים מאובטחים ובטכנולוגיות אבטחה מתקדמות והצפנת SSL כמקובל
באתרי סחר אלקטרוני וכנדרש על פי הדין. עם זאת על המשתמשים לדעת כי אין אפשרות למנוע
לחלוטין חדירה לאתרי אינטרנט ושיבוש או פגיעה באתר אפשריים למרות השימוש באמצעי אבטחה
מתקדמים וטכנולוגיות למניעת חדירה לאתר.
השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת
אשראי חיצונית, תוך שימוש בשיטות הצפנה חדישות ומנגנוני הגנה בהתאם לתקנים בינלאומיים.
להגנה על פרטי החשבון ולשמירה על רמת אבטחה גבוהה, המשתמשים נדרשים לשמור על הסיסמה
שקבעו ולא להעביר אותה לאף אחד אחר. במקרה של אובדן הסיסמה המערכת תיצור עבורו גישה
לעדכון סיסמה באמצעו קישור שישלח לדוא"ל שסיפק הלקוח.
במסירת הנתונים המשתמשים מסכימים כי החברה תשלח אליהם, באמצעותה ו/או באמצעות מי
מטעמה, מדי פעם, דואר אלקטרוני, או SMS ,דברי פרסומת ותכנים שיווקיים בהתאם להוראות חוק
התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס‘ 40 ,(התשס"ח-2008“) חוק הספאם“).החברה תשתמש במידע
שנמסר באתר ובכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש והתנהגות הצרכנים באתר. כן תשתמש החברה
בפרטי הקשר ליצירת קשר במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם. מובהר כי על צדדים שלישיים
ועובדיהם העושים שימוש במידע שנאסף כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע
לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.
המשתמש יכול לבקש לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר המידע באמצעות בקשה חתומה בכתב ידו
בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע), תשמ"א-1981 ,אשר
תכלול את כל הפרטים הבאים אודות נשוא המידע: שם מלא, מספר זיהוי, שם אב ומען מלא. ככל
שביקש נשוא המידע לעיין במידע המוחזק אודותיו באמצעות מי מטעמו, ייצרף לבקשת העיון ייפוי כוח
מתאים (להלן: ”בקשה לעיון במידע“). בקשה כאמור תימסר לאחד מסניפי החברה או תשלח בדואר
רשום או באמצעות שליח.
למשתמשים שמורה גם הזכות לתקן את המידע הנמצא במאגר המידע של החברה. בקשה כאמור
תימסר באמצעות בקשה חתומה בכתב ידו בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הגנת הפרטיות
(תנאים לעיון במידע), תשמ"א-1981 ,אשר תכלול את כל הפרטים הבאים אודות נשוא המידע: שם
מלא, מספר זיהוי, שם אב ומען מלא. ככל שביקש נשוא המידע לעיין במידע המוחזק אודותיו באמצעות
מי מטעמו, ייצרף לבקשת העיון ייפוי כוח מתאים (להלן: ”בקשה לעיון במידע“). בקשה כאמור תימסר
לאחד מסניפי החברה או תשלח בדואר רשום או באמצעות שליח. המכתב יישא את הכותרת "בקשה
לתיקון המידע".

לקוחות עסקיים? הגיע הזמן להשתדרג

חסכו זמן וכסף והזמינו בקלות ובמהירות ציוד משרדי

ברוכים הבאים לאתר החדש של גימו ציוד משרדי! משלוח חינם בקנייה מעל 299 ש"ח באתר